Adwokat Aleksandra Nowosad

Aleksandra Nowosad jest adwokatem, doktorem nauk prawnych. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej złożyła egzamin prokuratorski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym, następnie pełniła funkcję asesora prokuratorskiego, której zrzekła się z powodu uzyskania mianowania na stanowisko nauczyciela akademickiego. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa karnego. Od czerwca 2015 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Zna biegle język angielski (CAE).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać