Adwokat Katarzyna Nowak

Absolwentka prawa i prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Studiowała również prawo na Uniwersytecie Warszawskim w ramach międzyuczelnianego Programu Mobilności Studentów „MOST”. Aplikacje adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Warszawie, której jest członkiem od września 2006r. Posiada tytuł magistra prawa kanonicznego oraz kościelny stopień licencjata uprawniający do wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw karnych ,występuje jako obrońca oskarżonego, na każdym etapie postępowania. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Świadczy pomoc prawną w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, określanych omyłkowo jako „rozwód kościelny”.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać