Adwokat dr Kazimierz J. Pawelec

Kazimierz J. Pawelec, jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, rodowitym warszawiakiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek. Do najważniejszych zaliczyć należy: Wypadek drogowy, Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka, instytucja świadka koronnego. Komentarz, Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego / we współautorskie z Tadeuszem Diupero /, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowym, Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu / współautor i redakcja /, a w przygotowaniu: Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowe i kryminalistyczne oraz Komentarz do zmian w kodeksie postepowania karnego / Dowody i środki przymusu /.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać